11/2017 Zmluva o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti uzavretá podľa §51 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.02.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.02.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody11/2017
Zmluvná strana: Súkromné centrum špec. -ped. poradenstva
IČO zmluvnej strany:37990462
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti uzavretá podľa §51 a nasl. Občianskeho zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť