12/2017 Zmluva o výdávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12/2017
Zmluvná strana: Diners club CD s.r.o
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výdávaní firemných kariet Diners Club uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť