22 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.03.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.03.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody22
Zmluvná strana: Reedukačné centrum Bačkov
IČO zmluvnej strany:36029076
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2,6667 €/ deň
Naspäť

Tlačiť