17/1837/0001 /129748/ Zmluva č.17.1837.0001 -129748 o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti Internet, zriadení a poskytovaní Verejnej telefónnej služby a zriadení služby Tango digitálna televízia

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody17/1837/0001 /129748/
Zmluvná strana: Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice
IČO zmluvnej strany:36191400
Názov zmluvy/dohody:Zmluva č.17.1837.0001 -129748 o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti Internet, zriadení a poskytovaní Verejnej telefónnej služby a zriadení služby Tango digitálna televízia

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 14,9333 € / mesačne
Naspäť

Tlačiť