587/2017 Zmluva o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 587.2017 HB

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.04.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.04.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody587/2017
Zmluvná strana: Mestský úrad , L. N. Tolstého 1, Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:00332038
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 587.2017 HB

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5045,04
Naspäť

Tlačiť