16/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.05.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.05.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2017
Zmluvná strana: Xepap, spol. s r. o.
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť