07/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.05.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.05.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody07/2017
Zmluvná strana: Xepap, spol. s.r.o.,Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť