A6718877 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6718877

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.06.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.06.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA6718877
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s., Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6718877

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,333
Naspäť

Tlačiť