12/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12/2017
Zmluvná strana: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE , s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť