33593/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č.spisu:16446/2017-M_ODSM, č.záznamu:33593/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody33593/2017
Zmluvná strana: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č.spisu:16446/2017-M_ODSM, č.záznamu:33593/2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť