15/2017 - 16446/2017-M_ODSM Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody15/2017 - 16446/2017-M_ODSM
Zmluvná strana: Business Commercial Finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť