152017 Dohoda o pristúpenio k Rámcovej dohod o dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:06.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody152017
Zmluvná strana: Business Commercial Finance, s.r.o.Zvolen
IČO zmluvnej strany:36597007
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpenio k Rámcovej dohod o dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť