35243/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode Dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.10.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody35243/2017
Zmluvná strana: Pergamon s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31327681
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode Dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť