42/2017 Dohoda o realizácii dobrovoľného reedukačného pobytu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.12.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody42/2017
Zmluvná strana: Reedukaťné centrum, Mlynky - Biele Vody 267
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o realizácii dobrovoľného reedukačného pobytu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,20/1 deň
Naspäť

Tlačiť