2681806 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:05.04.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.04.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681806
Zmluvná strana: Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť