26/2017 - č. P1375/2015 Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.12.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.12.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody26/2017 - č. P1375/2015
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 19,024 Eur / MWh
Naspäť

Tlačiť