03/2018 - č. 22/2017 Dodatok č.1 k Zmluve č. 22/2018 o poskytovaní služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.01.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.01.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody03/2018 - č. 22/2017
Zmluvná strana: Mgr. Anna Jančíková, Okružná 2467/11, 900 31 Stupava
IČO zmluvnej strany:50153242
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k Zmluve č. 22/2018 o poskytovaní služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 20 €/hodina
Naspäť

Tlačiť