04/2018 Zmluva o poskytnutí služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.02.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.02.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody04/2018
Zmluvná strana: Občianske združenie BUBLINA, Cabanova 22, 841 02 Bratislava
IČO zmluvnej strany:42186021
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 42 € / pobyt na 1 dieťa
Naspäť

Tlačiť