2681812 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 258/OVS/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.08.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.07.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681812
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Špitálska 8,812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 258/OVS/2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť