2681813 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.08.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681813
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť