OZ 03/2018 Zmluva o ubytovaní č. OZ 03/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.08.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyOZ 03/2018
Zmluvná strana: Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina
IČO zmluvnej strany:42382530
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o ubytovaní č. OZ 03/2018

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5 €/mesiac/žiaka
Naspäť

Tlačiť