2681820 Dohoda o platení príspevkov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.09.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.09.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681820
Zmluvná strana: Evanjelická spojená škola internátna
IČO zmluvnej strany:42227372
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení príspevkov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,55
Naspäť

Tlačiť