13/2018 ZMLUVA O DIELO č.:12/2018/SRO

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.10.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/2018
Zmluvná strana: NÉMETH LIFT s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31426310
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O DIELO č.:12/2018/SRO

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 65,50
Naspäť

Tlačiť