10/2018 Zmluva o prevode správy majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.07.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.06.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/2018
Zmluvná strana: SR Implementačná agentúra MPSVaR SR
IČO zmluvnej strany:30854687
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť