Z092018 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.10.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.10.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZ092018
Zmluvná strana: ÚPSVaR
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Tlačiť