13/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nas. Občianského zákonníka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.10.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.10.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/2018
Zmluvná strana: Štefan a Robert Vajda
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nas. Občianského zákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2,-€
Naspäť

Tlačiť