Príloha č.3 Príloha č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:19.12.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.12.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyPríloha č.3
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Príloha č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 23,604
Naspäť

Tlačiť