2681828 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.12.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681828
Zmluvná strana: ÚPSVa R, Špitálska 8,812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť