14/2018 Dodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti Bezpečnostnotechnickej služby

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.01.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.01.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/2018
Zmluvná strana: Bc. Peter Szakszon - AGOLO, Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec
IČO zmluvnej strany:41603656
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k zmluve o výkone činnosti Bezpečnostnotechnickej služby

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť