3/2019 Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného a reštauračného odpadu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.01.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.01.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3/2019
Zmluvná strana: Fúra, s.r.o., ul. SNP 77, Rozhanovce
IČO zmluvnej strany:36211451
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného a reštauračného odpadu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 10,-€/l vývoz
Naspäť

Tlačiť