19/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.12.2018
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.08.2018

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody19/2018
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť