2019/03SD005 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/03SD005

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.06.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.06.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2019/03SD005
Zmluvná strana: Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO zmluvnej strany:42412871
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/03SD005

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 900
Naspäť

Tlačiť