Dodatok č.1 k 25/2019 Dodatok č.1 k Dohode o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.09.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.09.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.1 k 25/2019
Zmluvná strana: Spojená škola, J. Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:00188514
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k Dohode o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť