29/2019 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení HP organizáciám rezortu MPSVR SR

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.09.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.09.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody29/2019
Zmluvná strana: PERGAMON spol. s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31327681
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení HP organizáciám rezortu MPSVR SR

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť