Dodatok č. 2 k Dohode č.25/2019 Dodatok č.2 k Dohode o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.12.2019
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.12.2019

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č. 2 k Dohode č.25/2019
Zmluvná strana: Spojená škola, J. Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:00188514
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.2 k Dohode o užívaní časti nehnuteľnosti školská jedáleň, kuchyňa s vedľajšími miestnosťami

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť