Aktuálne oznamy

EURES MLADÝM

EURES MLADÝM organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 4.10.2018 pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa.


autor: Mgr. Silvia Frisová

viac

 

Partnerská spolupráca medzi slovenskými a poľskými službami zamestnanosti

Zástupcovia ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Miroslav Redaj a Ing. Vladimír Čokina sa dňa 8. decembra 2017 zúčastnili v meste Łosice v Poľskej republike  konferencie „Budovanie lokálneho partnerstva za účelom sociálno – ekonomického rozvoja a  aktivizácie trhu práce v okrese  Łosice”.


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Stretnutie partnerov trhu práce

Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských  inštitúcií, ktoré realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Jeho realizácia trvala od 1.4.2011 do 31.3.2013. Cieľom projektu  bolo posilnenie využívania sociálno – prefesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce.


autor: Rokonalová Alena, Ing.

viac

 

Ocenenia pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)  Stará  Ľubovňa  má za sebou tento rok obrovské úspechy. Dve významné ocenenia sa nedávno ušli aj zamestnancom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).


autor: Hlinková Nataša, Mgr.

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPODaSK na rok 2018

 

viac

 

Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017

Zmena v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 1.5.2017 a Zmena výšky rodičovského príspevku.


autor: Ing. Drobňáková Anna

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017 (novela zákona o službách zamestnanosti)

Dňa 1.5.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela výrazným spôsobom mení podmienky  evidencie uchádzačov o zamestnanie. Viac informácii na http://www.upsvar.sk/obcan/zmena-v-evidencii-uoz-od-1.5.2017-novela-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti.html?page_id=701260

 


autor: Ing. Alena Rokonalová

viac

 

NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktualizované oznámenie - Aktivita č.1

NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktualizované oznámenie - Aktivita č.1


autor: Mgr. Petrišinová Silvia

viac

 

NP "Praxou k zamestnaniu" - Aktualizované oznámenie

NP "Praxou k zamestnaniu" - Aktualizované oznámenie


autor: Mgr. Adriana Kopinská

viac

 

Oznam - Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí k NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Bližšie informácie.

 

viac

 

NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktualizované oznámenie

NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie" - Aktualizované oznámenie


autor: Mgr. Vladimíra Krempaská

viac

 

NP "Šanca na zamestnanie" - Aktualizácia oznámenia

NP "Šanca na zamestnanie" - Aktualizácia oznámenia


autor: Mgr. Adriana Kopinská

viac

 

NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" - Aktualizované oznámenie

NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" - Aktualizované oznámenie


autor: Mgr. Adriana Kopinská

viac

 

NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - Aktualizované oznámenie

NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" - Aktualizované oznámenie


autor: Mgr. Adriana Kopinská

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac