Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP Finančné stimuly - Podpora SZČO

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie číslo 1/2024/§ 54 – „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta na samostatnú zárobkovú činnosť prostredníctvom samozamestnania v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ – Aktivita 2 „Podpora SZČO“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie