Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Motivuj sa k zamestnaniu“ realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie