Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – vzdelávanie záujemcov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 08.04.2024 bolo zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce v rámci aktivity č. 3 - Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie, realizovaného v zmysle § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.04.2024

Tlačiť