Zmluvy 2012 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
  § 54 NP XXI Podpora vytvárania pracovných miest
  § 54 NP XX Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
  Ostatné zmluvy
  Dohoda o splátkach dlhu
  § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
  § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta
  § 57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
  § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
  § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
  § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
  § 55a Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
  § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko
  § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
  § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
  § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
  § 50 j Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
  § 50a Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
  § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
  § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
  § 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
  § 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
  § 43 Odborné poradenské služby

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť