Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
31.10.2012   358/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
358/§ 51/2012 
  EKON-SES, s.r.o. 
31.10.2012   357/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
357/§ 51/2012 
  Gymnázium Komenského 32, Trebišov 
31.10.2012   356/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
356/§ 51/2012 
  ZŠ - Sečovská Polianka 
31.10.2012   355/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
355/§ 51/2012 
  Ing. Martin Boroš - Záhradnícke služby 
31.10.2012   354/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
354/§ 51/2012 
  Ján Gojda 
31.10.2012   353/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
353/§ 51/2012 
  Vladislav Kolesár 
31.10.2012   352/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
352/§ 51/2012 
  Mesto Vranov nad Topľou 
31.10.2012   351/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
351/§ 51/2012 
  DORKA, n.o. 
31.10.2012   350/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
350/§ 51/2012 
  LYKOTEX Slovakia, s.r.o. 
31.10.2012   349/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
349/§ 51/2012 
  Spojená škola internátna 
31.10.2012   348/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
348/§ 51/2012 
  Základná škola Lúčna 
31.10.2012   347/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
347/§ 51/2012 
  Fiorentino Jana 
31.10.2012   346/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
346/§ 51/2012 
  Mesto Hanušovce nad Topľou 
31.10.2012   345/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
345/§ 51/2012 
  Bc. Mária Ištočková 
31.10.2012   344/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
344/§ 51/2012 
  M&K PROJEKT BUILDING s.r.o. 
31.10.2012   343/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
343/§ 51/2012 
  PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. 
31.10.2012   342/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
342/§ 51/2012 
  HASPO plus s.r.o. 
31.10.2012   341/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
341/§ 51/2012 
  Okresný súd Vranov nad Topľou 
30.10.2012   32/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
32/§ 52a/2012 
  JÓNA, n. o. 
30.10.2012   31/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/§ 52a/2012 
  Slovenský Červený kríž 
30.10.2012   33/§ 52a/2012  D O H O D A o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
33/§ 52a/2012 
  Obec Remeniny 
16.10.2012   02/B/§ 46/ zUoZ/2012 D1  Dodatok k dohode o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
02/B/§ 46/ zUoZ/2012 D1 
  Bc. Peter Franko - FORMATON 
11.10.2012   02/B/§ 46/ zUoZ/2012  D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
02/B/§ 46/ zUoZ/2012 
4400,00 [$€-41B]  Bc. Peter Franko - FORMATON 
28.09.2012   340/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
340/§ 51/2012 
  VADIN, s.r.o. 
28.09.2012   339/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
339/§ 51/2012 
  MIOR, s.r.o. 
28.09.2012   338/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
338/§ 51/2012 
  Základná škola s materskou školou Tovarné 
28.09.2012   337/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
337/§ 51/2012 
  Obec Zámutov 
28.09.2012   336/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
336/§ 51/2012 
  Nikola Kavčáková 
28.09.2012   335/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
335/§ 51/2012 
  Inšpektorát práce Prešov 
28.09.2012   334/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
334/§ 51/2012 
  Anna Baranová - TEKOL 
28.09.2012   333/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
333/§ 51/2012 
  Peter Jakubo 
28.09.2012   332/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
332/§ 51/2012 
  Bc. Helena Vožňáková - ART diela 
28.09.2012   331/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
331/§ 51/2012 
  Obec Vyšný Žipov 
28.09.2012   330/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
330/§ 51/2012 
  Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou 
28.09.2012   329/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
329/§ 51/2012 
  Obec Dlhé Klčovo 
28.09.2012   328/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
328/§ 51/2012 
  Obec Hlinné 
28.09.2012   327/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
327/§ 51/2012 
  Územný spolok Slovenského červeného kríža 
28.09.2012   326/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
326/§ 51/2012 
  Územný spolok Slovenského červeného kríža 
28.09.2012   325/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
325/§ 51/2012 
  Elena Krištanová 
28.09.2012   324/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
324/§ 51/2012 
  MIVAGRO, s.r.o. 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť