Objednávky 2022 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762245    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 " Technická správa 1491-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 18 266,80 € DPH 20% : 3 653,36 € Cena diela s DPH : 21 920,16 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762244    VP-TECHNIKA s.r.o. 
J.Hollého 60,Michalovce
46912231  Objednávame si u vás opravu benzínovej kosačky Stiga   
vrátane DPH
  4.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762248    TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 
Staničná 3, Michalovce
44792123  Objednávame si u vás prepravu detí do letného tábora v Snine: odvoz 17.7.2022 a dovoz 30.7.2022.   
bez DPH
  17.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.9.2022 
OB2762243    Športový klub VOUK 
1.Mája 748, Snina
42090199  Objednávame si u vás letný tábor pre 20 detí v období od 17.7 do 30.7.2022   
bez DPH
  15.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762242    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  Objednávame si u vás opravu auta Opel Zafíra MI757EH.Porucha nastala počas jazdy.   
vrátane DPH
  11.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
20.7.2022 
OB2762241    Autopartner 
Športová 23A,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás výmenu brzdových kotúčov na aute Volkswagen MI682CY   
vrátane DPH
  30.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762239    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítačov: Fedorová, Šoltésová.   
vrátane DPH
  28.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.7.2022 
OB2762240    ABKALS s.r.o. 
Plynarenská 2 Michalovce
36819051  Objednávame si u vás zhotovenie samolepiek s logom CDR v počte 200 ks.   
vrátane DPH
  20.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
11.7.2022 
OB2762236    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
36179868  Na základe výzvy na predkladanie ponúk cez IS EVOSERVIS č. zákazky 1605518525, objednávame si u vás 1 ks 9-miestné vozidlo Renault TRAFIC 110(150kW) diesel so zimnými pneumatikami, na základe IA 36215 podľa stanovených podmienok. Podkladom pre uzatvorenie objednávky je cenová ponuka zo dňa 7.6.2022 s finančným plnením 29 950€ s DPH. Ak nie je dohodnuté inak, táto objednávka sa riadi podľa ustanovenia obchodného zákonníka SR.   
vrátane DPH
  14.6.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.7.2022 
OB2762238    Radoslava Lazarová 
Krymska 3879/3,Michalovce
41503414  Objednávame si u vás cateringové služby z príležitosti MDD pre deti a zamestnancov   
bez DPH
  14.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.6.2022 
OB2762237    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača v zasadačke na riaditeľstve CDR.   
vrátane DPH
  7.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.6.2022 
OB2762235    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu deti na ŠH na 31.5.2022 na trase Michalovce - Hybe a späť   
vrátane DPH
  6.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.6.2022 
OB2762234    ROVKUR s.r.o. 
Masarykova 7 Michalovce 071 01
34136665  Objednávame si u vás výmenu ohrievača v Laškovciach 21, Sliepkovce 53, a z dôvodu funkčnosti výmenu trojcestného ventilu v Sliepkovciach 53.   
vrátane DPH
  2.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.6.2022 
OB2762233    Autoškola ŽENČÁK 
Okružná 108,Michalovce
11960507  Objednávame si u vás preškolenie zamestnancov - vodičov na riadenie referenčného vozidla: Roháčová,Meňovčíková,Melková,Timková,Hudáková,Šmajdová.   
vrátane DPH
  1.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
8.9.2022 
OB2762231    MOCHOSTAV -Ing. Juraj Mojsej 
Pri mlyne 12 Michalovce
37317130  Objednávame si u vás revíziu plynu a tlakových nádob v objektoch: Michalovce F.Kubača,Pozdišovce 245,Sliepkovce 53,Lastomír 390,Laškovce 21,Ruská 32   
vrátane DPH
  31.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.6.2022 
OB2762229    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  Objednávame si u vás výmenu snímača pneumatík 4 ks.   
vrátane DPH
  17.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.5.2022 
OB2762228    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1 Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás prepravu detí na športové hry 7.5.2022. Trasa: Michalovce - Dobšina a späť.   
vrátane DPH
  16.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.5.2022 
OB2762227    GEMKO-TEKO,spol.s.r.o. 
ul.Svätoplukova 3,Rimavská Sobota 979 01
36021717  Objednávame si u vás účasť na medzinárodnej konferencii zamestnancov CDR v Grécku v termíne od 22.5.-27.5.2022.Zúčastní sa jeden zamestnanec.   
bez DPH
  11.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.5.2022 
OB2762226    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás výrobu domeny a vyhotovenie webstránky cdrmichalovce.sk   
vrátane DPH
  10.5.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.5.2022 
OB2762225    FRICUP Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32 Jovsa
48107824  Na základe úspešnej ponuky prieskumu trhu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame opravu oplotenia Zalužice 412, a to v zmysle oceneného rozpočtu zo dňa 2.3.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe oslovenia na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom mailovej pošty. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce v termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.10.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Cena diela bez DPH: 4 180 € DPH 20% : 836 € Cena s DPH : 5 016 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a zodpovednosť za vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  27.4.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.7.2022 
OB2762224    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás toner do tlačiarne Xerox č.3335/3345 / 15 000 strán/ 1 ks pre PaM Majzeľová.   
vrátane DPH
  7.4.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.5.2022 
OB2762217    Cesta a Život,n.o. 
Justičná 6503/6 Prešov
45737941  Na základe predchádzajúcej spolupráce za služby supervízie pokračujeme aj v roku 2022. Rozsah služby : Objednanú službu zabezpečiť v mieste určenia v dohodnutom termíne a rozsahu so zodpovednosťou za kvalitu a komplexnosť dodávanej služby. Platové podmienky: Na jedného zamestnanca výška 70€, počet zamestnancov 72, celkovej hodnote 5040€. Trvanie objednávky: do 31.12.2022    
bez DPH
  29.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
4.4.2022 
OB2762222    JVP spol.s.r.o. 
Hollého 60 Michalovce
31710859  Objednávame si u vás na 23.3.2022 podanie 20 obedov pre našich zamestnancov.   
vrátane DPH
  22.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
20.4.2022 
OB2762221    ŠUMA,s.r.o. 
Bajkalská 24, Prešov
44825994  Objednávame si u vás drevené postele s roštom v počte 7 ks.   
vrátane DPH
  17.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762220    Decohome spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5, Michalovce
52501094  Objednávame si u vás drev.postele v 8ks a matrace 4ks.   
vrátane DPH
  16.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762218    JEGON projekt s.r.o. 
Slovenská 6289/6C Michalovce
50641620  Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie domu Lastomír 390 a zateplenie domu Sliepkovce 53.   
bez DPH
  15.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.5.2022 
OB2762216    Slovenský Červený kríž, ÚzS Michalovce 
Nám.Osloboditeľov 82, Michalôovce
00416215  Objednávame si u vás školenie na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Účastníci školenia: Gajdoščíková,Timočková,Kolyová,Kunková.   
bez DPH
  11.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.3.2022 
OB2762215    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  Objednávame si u vás výmenu čelného skla na aute Dacia Dokker MI750EV.   
vrátane DPH
  10.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762213    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás toner na tlačiareň Brother TN2421.Počet 10 ks.   
vrátane DPH
  3.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762212    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás inštaláciu operačného systému a MS Office 2021 Profesional Plus v satelite Kubača 7 pre vedúcu SPO Horná.   
vrátane DPH
  3.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762210    SOFTIP,a.s. 
Krasovského 14, Bratislava
36785512  Objednávame si u vás uzatvorenie účtov za rok 2021 a prenesenie počiatočných stavov z HK. Termín žiadame k 1.2.2022.   
vrátane DPH
  21.2.2022  Mgr. Kleinová
riaditeľka 
1.3.2022 
OB276229    Autoškola Ženčák 
Lastomírska 1, Michalovce
11960507  Objednávame si u vás preškolenie 4 pracovníkov: Nejedlá, Sedlická, Virčíková, Horná pre používanie referenčných vozidiel.   
vrátane DPH
  16.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762211    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu-výmenu válca F.Kubača KJleinová a inštaláciu optického routra Pozdišovce 245 Pozdišovce 246.   
vrátane DPH
  16.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
1.3.2022 
OB2762208    Ladislav JAKUB- CSACSA 
Vojany 115, 076 72
40938191  Objednávame si u vás na rok 2022 služby ČOV.   
vrátane DPH
  8.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.2.2022 
OB2762206    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  Objednávame si u vás servisnú prehliadku auta Opel Combo MI210A   
vrátane DPH
  1.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.2.2022 
OB2762205    JEGON projekt s.r.o. 
Slovenská 6289/6C
50641620  Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu stavby: Dbarierizácia v RD Sliepkovce 53 a Františka Kubača 7 Michalovce.   
bez DPH
  31.1.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.2.2022 
OB2762204    RodoCopmp s.r.o. 
Pasáž 4, Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača pre NPD III na Partizánskej ulici.   
vrátane DPH
  25.1.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.2.2022 
OB2762202    RodoCopmp s.r.o. 
Pasáž 4, Michalovce
47474866  Objednávame si u vás zriadenie počítačovej miestnosti v zasadačke na riaditeľstve F.Kubača Michalovce.   
bez DPH
  10.1.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
14.1.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť