Objednávky 2023 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762372    VAMAP- Valentín Mazur 
Okružná 1314/21 Michalovce
415021116  Objednávame si u vás kamerový systém RD Sliepkovce 195   
vrátane DPH
  22.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762376    Ján Kostičák 
Nižná Rybnica 73
11957689  Objednávame si u vás interiérové vybavenie   
vrátane DPH
  27.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762373    Ján Kostičák 
Nižná Rybnica 73
11957689  Objednávame si u vás klimatizáciu- 3ks   
vrátane DPH
  27.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762370    MICOMP spol.s.r.o. 
Jána Hollého 8 Michalovce
36589187  Objednávame si u vás výpočtovú techniku   
vrátane DPH
  27.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762374    PROTRANS SK s.r.o. 
Močarianska 16 Michalovce
47455420  Objednávame si u vás štrk   
vrátane DPH
  27.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762371    VAMAP- Valentín Mazur 
Okružná 1314/21 Michalovce
415021116  Objednávame si u vás kamerový systém RD Lastomír 390   
vrátane DPH
  22.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762377    RELUT- Tomčo Ľuboslav 
Tyršova 62, Sobrance
40821365  Objednávame si u vás kuch.roboty   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762361    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás podložky pod myš- 10ks   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762355    WINKLER, s.r.o. 
Lastomírska 161,Michalovce
36179868  Objednávame si u vás servis MI331FS   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762367    OBI Slovakia s.r.o. pobočka Michalovce 
Sobranecká cesta 1A/6903 Michalovce
48258946  Objednávame si u vás interiérové vybavenie   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762364    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si vás tonery a USB   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762368    AUTOPARTNER Ing.Petriga 
Športová 23A,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás servis automobilov   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762363    Ján Kostičák 
Nižná Rybnica 73
11957689  Objednávame si u vás spotrebiče   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762366    ŠEVT a.s. 
Plynárenska 6 Bratislava
31331131  Objednávame si u vás registratúrny denník - 2ks   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762360    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás výpočtovú techniku   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762362    MICOMP spol.s.r.o. 
Jána Hollého 8 Michalovce
36589187  Objednávame si u vás výpočtovú techniku   
vrátane DPH
  21.12.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762347    FERAMA spol.s.r.o. 
P.O.Hviezdoslavova 136/78 Veľké Kapušany
36575305  Objednávame si u vás rekonštrukciu kúpeľne RD Sliepkovce 195   
vrátane DPH
  18.10.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762351    Michal Ivanko 
Hlavná 93/48, Vechec
45713642  Objednávame si u vás dodanie a výmenu tesnenia na plastových oknách a dverách Pozdišovce 245.   
bez DPH
  30.11.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
10.1.2024 
OB2762346    FERAMA spol.s.r.o. 
P.O.Hviezdoslavova 136/78 Veľké Kapušany
36575305  Objednávame si u vás rekonštrukciu kúpelne v RD Laškovce 21   
vrátane DPH
  18.10.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
14.12.2023 
OB2762350    Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 
Martina Rázusa 23A,01 001 Žilina 1
31592503  Objednávame si u vás Práca,mzdy a odmeňovanie na rok 2024   
vrátane DPH
  24.11.2023  Ing. Muliková
ekonóm 
14.12.2023 
OB2762348    CZAP TRANS s.r.o. 
Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany
52194230  Objednávame si u vás autobusovú prepravu na trase Veľké Kapušany-Spišský Hrad   
vrátane DPH
  10.10.2023 
 
13.12.2023 
OB2762327    VAMAP- Valentín Mazur 
Okružná 1314/21 Michalovce
415021116  Objednávame si u Vás kompletnú dodávku kamer. systému pre satelit RD Sliepkovce 53.   
bez DPH
  30.6.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.12.2023 
OB2762343    František Kinceľ 
Humenská cesta 3553/5, Humenné
33887969  Objednávame si u Vás ročnú prehliadku kotlov v 10 RD   
bez DPH
  4.10.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.12.2023 
OB2762342    Michal Ivanko 
Hlavná 93/48, Vechec
45713642  Objednávame si u vás opravu a kontrolu plastových okien a dverí.   
bez DPH
  4.10.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.12.2023 
OB2762325    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie južnej a západnej steny RD Lastomír 390 a to v zmysle oceneného rozpočtu v prílohe č.1 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVO. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska RD Lastomír 390 zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 30.11.2023 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 15 439,23 Eur DPH 20% : 3 087,83 Eur Cena diela s DPH : 18 526,96 Eur Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  1.6.2023  PhDr.Ozimaničová Silvia
riaditeľka 
23.10.2023 
OB2762345    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás licenciu a výmenu zdroja pre satelitný dom Michalovce 1.Mája.   
vrátane DPH
  12.10.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
23.10.2023 
OB2762344    AUTOPARTNER Ing.Petriga 
Športová 23A,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás opravu motorového vozidla Volkswagen UP MI709EP.   
vrátane DPH
  4.10.2023  PhDr.Ozimaničová Silvia
riaditeľka 
6.10.2023 
OB2762339    Lepal Technik s.r.o. 
Okružná 2,Michalovce
47999241  Objednávame si u vás pracovné odevy podľa výberu: 1 pár obuv,3 pracovné súpravy   
vrátane DPH
  5.9.2023  PhDr.Ozimaničová Silvia
riaditeľka 
6.10.2023 
OB2762340    Autoškola ŽENČÁK 
Okružná 108 Michalovce
11960507  Objednávame si u vás preškolenie vodičov: Vaľo,Tkáč,Šavulič,Ozimaničová,Fedorová,Horná,Virčíková,Helemíková,Muliková.   
vrátane DPH
  7.9.2023  Ozimaničová Silvia
riaditeľka 
6.10.2023 
OB2762338    H & L TESÁRSTVO s.r.o. 
Družstevná 26, Humenné 066 01
43964478  Objednávame si u vás demontáž a likvidáciu odpadu (azbestová krytina) Slkiepkovce 53.   
vrátane DPH
  28.8.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.9.2023 
OB2762336    AUTOPARTNER Ing.Petriga 
Fraňa Kraľa 30 Michalovce
43199356  Objednávame si u vás opravu auta Dácia Daster MI750EV.   
vrátane DPH
  18.8.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.8.2023 
OB2762337    Tomáš Eštok 
Remeselnícka 6822/54, Michalovce
44069880  Objednávame si u vás výmenu plynového potrubia Sliepkovce 53.   
bez DPH
  18.8.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.8.2023 
OB2762334    CK ANDROMEDA s.r.o. 
Opatovce nad Nitrou 622,972 02 Opatovce nad Nitrou
52139859  Objednávame si u vás pobyt v letnom tábore pre 12 detí od 5.-12.8.2023. Cena pre 1 dieťa 220€.   
vrátane DPH
  7.8.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
10.8.2023 
OB2762333    Ing.Ľubomír ĎURÍK 
Moskovská 3880/2, MI
40038467  Objednávame si u vás prenájom priestoru Chatovej osady s podaním občerstvenia pre deti z príležitosti MDD.   
bez DPH
  31.7.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.8.2023 
OB2762320    FRICUP Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32
48107824  Objednávame si u vás opravu balkóna v RD Františka Kubača Michalovce.   
vrátane DPH
  24.5.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.8.2023 
OB2762331    ROAN Jovsa s.r.o. 
Jovsa 235, 072 32
45337004  Objednávame si u vás letný tábor pre 18 detí od 8.7. do 15.7.2023 v hodnote 245€ na jedno dieťa. Doprovod zabezpečený dodávateľom.   
vrátane DPH
  17.7.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.8.2023 
OB2762328    AUTOPARTNER Ing.Petriga 
Športová 23A,Michalovce
43199356  Objednávame si u vás servis na STK pre auto Volkswagen UP MI682CY referenčné vozidlo.   
vrátane DPH
  10.7.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
11.7.2023 
26/2023    ROAN Jovsa s.r.o. 
Jovsa 235, 072 32
45337004  Objednávame si u vás ubytovanie a stravovanie pre našich zamestnancov.Porada uskutočnená v dňoch 16,-17.6.2023.Limit na jedného účastníka 36€. Počet účastníkov 41.   
vrátane DPH
  15.6.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
29.6.2023 
OB2762324    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás pasportizáciu výpočtovej techniky pri prechode na CES a zakúpenie licencie pre 21 počítače na obdobie 1 roka.   
vrátane DPH
  14.6.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.6.2023 
OB2762325    Nier Fine Wines SK,s.r.o. 
Hattalova 12/A, Bratislava
46225625  Objednávame si u vás catering pre zamestnancov na poradu, ktorá sa koná 16.-17.6.2023 na hoteli Energetik Zemplínska Šírava.   
vrátane DPH
  16.6.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.6.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť