Objednávky 2013 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
7/2013    OPES - Anna Hucová 
Partizánska 42, 066 01 Humenné
34975997  žehlička 2 ks  50,-€ 
vrátane DPH
  11.01.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
103/2013    CONET ISP, s.r.o. 
Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina
45901899  zriadenie internetovej služby - router - byt mlad.dospelých  26,- 
vrátane DPH
  25.09.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
113/2013    VIST, Mária Macibobová 
Komenského 2663/13, 06901 Snina
34822950  záclony na Sat.č.1  200,- 
vrátane DPH
  04.11.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
57/2013    PhDr.Oľga Kostelniková 
Pod lesom 3, 066 01 Humenné
00606740  vzdelávanie výchovných pracovníkov Sat.dom č.1 a č.2  60,- 
bez DPH
  14.05.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
49/2013    Scott Hagget Slovakia, s.r.o. 
Prievozská 4/16 633, 821 09 Bratislava 2
35851830  vzdelávací program "Rozvojový program DeD 2013-2014"  220,- 
bez DPH
  22.04.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
117/2013    Jozef Zuščák 
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  vyváženie a prezutie kolies vozidiel DeD  130,- 
vrátane DPH
  18.11.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
44/2013    ELSATEX 
Strojárska 2945, 069 01 Snina
10804692  vysávač  90,- 
vrátane DPH
  03.04.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
63/2013    Ing. Jana Ihnátová 
Komenského 2655/5, 069 01 Snina
  vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.stavieb - Hostovice   
bez DPH
  03.06.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
115/2013    Ing. Eva Rabajdová 
Pugačevova 21, 066 01 Humenné
34569502  vypracovanie projekt. a rozpočt.dokumentácie na stavbu "Vybudovanie ÚK v Sat.č.2"  110,- 
vrátane DPH
  05.11.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
105/2013    Ing. Antónia Lichmanová 
Energet.certifikácia budov, Gaštanová 48, 06601 Humenné
41086830  vypracovanej projektovej dokumentácie rozvodov kúrenia, výpočet tepel.strát a spracovanie výkaz-výmer.  350,- 
vrátane DPH
  30.10.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
5/2013    LUVA-Chaľ Vladimír 
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  vyhrievací poťah do osob.motor.vozidiel, autoplachta a spotrebný materiál podľa vlastného výberu  360,-€ 
vrátane DPH
  02.01.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
93/2013    Proving, Ing. Gramata Stanislav 
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  vodoinštalačný a všeobecný materiál  40,- 
vrátane DPH
  03.09.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
108/2013    PROVING, Ing.S.Gramata 
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  vodoinštalačný a všeob.materiál  120,- 
vrátane DPH
  30.10.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
40/2013    PROVING, Ing.S.Gramata 
Vihorlatska 1527, 069 01 Snina
106720284  vodoinštalačný a ost.všeob.materiál  210,- 
vrátane DPH
  10.03.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
124/2013    PROVING, Ing.S.Gramata 
Vihorlatská 1428, 06901 Snina
10672028  vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál  120,- 
vrátane DPH
  05.12.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
78/2013    PROVING, Ing. Gramata S. 
Vihorlatská 1428, 069 01 Snina
10672028  vodinštalačný a spotrebný materiál  240,- 
vrátane DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
2/2013    Waldhauser Peter 
Jesenského 2705/182, 069 01 Snina
40117049  videonahrávky deti z DeD na rok 2013   
bez DPH
  02.01.013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
129/2013    VIST, Mária Macibobová 
Komenského 2663/13, 06901 Snina
34822950  uteráky a osušky pre deti a zamestnancov   650,- 
bez DPH
  12.12.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
125/2013    Zuščak Jozef 
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  údržba služ.motor.vozidla Š-Fabia  35,- 
vrátane DPH
  06.12.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
89/2013    Hotelová akadémia 
Štefanikova 28, 06601 Humenné
17078393  ubytovanie žiačky V Vitrikušovej, v šk.roku 2013/2014    
bez DPH
  23.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
85/2013    Konzervatórium 
Exnárova 8, 04022 Košice
42243262  ubytovanie pre študenta R.Pohlodka v šk.roku 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
45/2013    Kornélia Štefanovičová 
Slnečná 18, 040 01 Košice
44824939  ubytovanie dve noci - školenie R-DeD  60,- 
vrátane DPH
  04.04.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
92/2013    Pravoslávny kňazský seminár PU 
Plzenská 7, 080 01 Prešov
17070775  ubytovanie a stravovanie študentov v šk.roku 2013/2014   
bez DPH
  02.09.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
83/2013    Stredná odbor.škola železničná 
Palackého 4, 04001 Košice
35570563  ubytovanie a stravovanie (raňajky,večera) v šk.roku 2013/14 pre R.Duždovú   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
116/2013    S s.r.o. 
Bajkálská 5/B, 831 01 Bratislava
36744271  tréning mamažerských zručností  118,- 
vrátane DPH
  15.11.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
23/2013    E.S.O. plus, Jozef Marinič 
Pčolinská 2724, 069 01 Snina
10672141  školské potreby pre novoprijaté deti Sat.č.3   50,- 
vrátane DPH
  01.02.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
79/2013    ZŠ P.O.Hviezdoslava 
Hviezdoslavova 985/20, 06901Snina
37873547  stravovanie žiakov zo ŠZŠ na šk.rok 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
80/2013    ZŠ s MŠ Stakčín 
SNP 412, 067 61 Stakčín
37873598  stravovanie žiakov v šk.r. 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
81/2013    Stredná odborná škola 
Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina
37878247  stravovanie žiakov šk.r. 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
77/2013    ZŠ 1.mája  
Ul. 1 mája 12, 069 01 Snina
336158798  stravovanie žiakov na šk.rok 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
87/2013    Hotelová akadémia 
Štefanikova 28, 066 01 Humenné
17078393  stravovanie žiačky V.Vitrikušovej v šk.r. 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
82/2013    Odbor.učilište internátne 
Palárikova 1602/1, 06901 Snina
00520624  stravovanie v škol.roku 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
86/2013    VIKTUS, s.r.o. 
Žriedlova 11, 040 01 Košice
44508123  stravovanie pre R.Pohodka a R.Duždovú (obedy) v šk.r. 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
84/2013    Prešovská univerzita 
Ul.17.novembra, 08001 Prešov
17070775  stravovanie a ubytovanie deti v šk.r. 2013/2014   
bez DPH
  02.08.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
3/2013    VALUDENT, s.r.o. 
Strojárska 524, 069 01 Snina
36514357  stomatologické výkony pre deti na rok 2013   
bez DPH
  02.01.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
46/2013    Martin Savkuľak, 
Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín
43778046  stavebný a vodoinštalač.materiál  200,- 
vrátane DPH
  15.03.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
120/2013    Vladimír Kukliš 
Komenského 2658/8, 069 01 Snina
45345929  stavebné práce Sat.č.2  996,- 
vrátane DPH
  03.12.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
130/2013    LUVA, Vladimír Chaľ 
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebnýd materiál pre autoprevádzku  37,- 
vrátane DPH
  12.12.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
101/2013    LUVA, Chaľ Vladimír 
Puškinova 257/20,069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku (olej)  140,- 
vrátane DPH
  18.09.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
19/2013    LUVA - Chaľ Vladimír 
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre auto prevádzku.  105,- € 
vrátane DPH
  23.01.2013  Ing. Anna Fariničová
riaditeľka DeD 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť