Zmluvy 2017 (DeD Holíč, Rodinné domky 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
23.10.2017   101/2017  Zmluva o poskytovaní sluţby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017
101/2017 
  Orange Slovensko, s..r.o. 
13.12.2017   100/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
100/2017 
736,67  OČKOLANDIA s.r.o., Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
11.12.2017   99/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
99/2017 
906,67  OČKOLANDIA s.r.o., Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
11.12.2017   98/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
98/2017 
906,67 €  OČKOLANDIA, s.r.o., Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
06.12.2017   97/2017  Zmluva o obstaraní zájazdu
97/2017 
780,00  Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica 
09.11.2017   81/2017  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
81/2017 
bezodplatne  Slovenská republika Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
02.11.2017   96/2017  Príkazná zmluva č. 336/OPERDFaFEAD/2017
96/2017 
0,00  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
02.11.2017   95/2017  Zmluva o správe a podpore webovej aplikácie
95/2017 
900,00  INSR, Masarykova 450, 908 48 Kopčany 
27.10.2017   94/2017  Dohoda číslo 17/07/051/59 o zabezpečení podmienok vykonávanai absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu " Absolventská prax štartuje zamestnanie"
94/2017 
  UPSVR Senica 
25.10.2017   93/2017  Licenčná zmluva
93/2017 
999,00  LET.IS SYSTEM, s.r.o. 
16.10.2017   92/2017  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
92/2017 
174,75  Západoslovenská distribučná a.s. 
11.10.2017   91/2017  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
91/2017 
174,75  Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
04.10.2017   90/2017  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33593/2017 uzatvorenej dňa 16.08.2017
90/2017 
0,00  BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Zvolenská cestťa 14, 974 05 Bratislava 
05.09.2017   89/2017  DOHODA o realizácii liečebno- výchovného pobytu
89/2017 
3,02 €/ 1 deň  Liečebno-výchovné sanatórium LVS, Ľubochnianska dolina 610/6, 034 91 Ľubochňa 
05.09.2017   88/2017  DOHODA o realizácii liečebno - výchovného pobytu
88/2017 
3,20 / 1 deň  Ličebno- výchovné sanatórium LVS, Ľubochnianska dolina 610/6, 034 91 Ľubochňa  
16.08.2017   87/2017  Dohoda o realizácii dobrovoľného diagnostického pobytu
87/2017 
3,20/1deň + 20 € / mesačne   Diagnostické centrum, Ul. J.Janečka 32, 034 01 Ružomberok 
08.08.2017   Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/2013  Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4014/2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/2013 
  MAGNA ENERGIA a.s, Piešťany 
12.07.2017   86/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
86/2017 
2470,80 €  OČKOLANDIA, s.r.o., Sama chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
20.06.2017   85/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, Dodatok č. 1 k zmluve
85/2017 
2470,80 €  OČKOLANDIA, s.r.o., Sama Calupku 649/17, 972 01 Bojnice 
20.06.2017   84/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, dodatok č. 1 k zmluve č.84
84/2017 
411,80  OČKOLANDIA, s.r.o., Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
20.06.2017   83/2017  Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, Dodatok č. 1 k zmluve
83/2017 
411,80  OČKOLANDIA, s.r.o., Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice 
01.06.2017   82/2017  Zmluva o poskytovaní servisných služieb v oblasti informačných technológií
82/2017 
80 €  Milan Mikota - Mikoscomp 
05.05.2017   80/2017  Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
80/2017 
4653462,46  Xepap spol. s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 
01.04.2017   79/2017  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výkonu činnosti technika požiarnej ochrany, výkonu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
79/2017 
84,14 €  Profis spol.s.r.o., Palárikova 16, 908 51 Holíč 
01.04.2017   78/2017  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany - starostlivosti o hasiace prístroje, nástenné hydranty a požiarne uzávery
78/2017 
60,90 € ; 71,90€  Profis spol.s.r..o. Palárikova 16, 908 51 Holíč 
17.03.2017   77/2017  Zmluva o obstaraní zájazdu
77/2017 
2353,00  Pavol Podolský- P tour, Hviezdoslavova 5, 908 41 Šaštín Stráže 
17.03.2017   76/2017  Zmluva o obstaraní zájazdu
76/2017 
2846,00  Pavol Podolský- P tour, Hviezdoslavova 5, 908 41 Šaštín Stráže 
17.03.2017   75/2017  Zmluva o obstaraní zájazdu
75/2017 
1902,00  Pavol Podolský- P tour, Hviezdoslavova 5, 908 41 Šaštín Stráže 

Naspäť na CDaR Holíč, Rodinné domky 1

Tlačiť