32/§ 54/2015 DOHODA o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody32/§ 54/2015
Zmluvná strana: ZPMP Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:31 959 270
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:

Dodatky

Naspäť

Tlačiť