Objednávky 2016 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
OV160017    Technické služby m.p. 
Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
00185213  odvoz vyradeného kancelárskeho nábytku na zberný dvor  100,- € 
vrátane DPH
  12.4.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160035    Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom 
SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
00416151  školenie na vykonávanie prvej pomoci pre 6 zamestnancov ÚPSVaR  100,- € 
vrátane DPH
  20.9.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160021    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  originálne tonery iné ako HP  3450,- € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  13.5.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160020    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery HP  5480,- € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  13.5.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160015    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery iné ako HP  1597,63 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  9.3.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160014    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery HP  1728,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  9.3.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160008    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery iné ako HP  1601,22 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35492/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  29.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160007    PERGAMON spol.s r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery HP  2805,73 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej dňa 3.8.2015  29.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160018    CWS - boco Slovensko, s.r.o. 
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
31411045  dávkovače tekutého mydla Foam Best 500 ml a dávkovače rolovacieho papiera Roll control  690,- € 
vrátane DPH
  18.4.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160002    Technické služby Žiar nad Hronom, s r.o. 
A.Dubčeka 45, Žiar nad Hronom
31609651  zimná údržba pozemnej komunikácie v okolí budovy ÚPSVaR v Žiari nad Hronom na kalendárny rok 2016  170.- € 
vrátane DPH
  4.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160013    Pohronská dopravná spoločnosť ZH, s.r.o. 
965 01 Ladomerská Vieska 628
31618456  STK a EK na služobnom motorovom vozidle  50,- € 
vrátane DPH
  8.3.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160012    ALTYS, spol. s r.o. 
Kremnička 39, Banská Bystrica
31620540  oprava elektronického zabezpečovacieho systému na pracovisku ÚPSVaR Banská Štiavnica, pracovisko Kremnica  100,- € 
vrátane DPH
  24.2.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160030    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2830,- € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení (spis č.F/256-2012/06719 zo dňa 17.9.2012 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č.16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012 a v zmysle Dodatku č.1 k tejto Rámcovej dohode (č.spisu 22532/2012-M_ODSMAP uzatvorenom dňa 6.12.2012  29.7.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160025    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  náplne do pier  30,- € 
vrátane DPH
  20.7.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160016    Jozef Antal 
A.Pecha 19, 969 01 Banská Štiavnica
34546294  montážne práce  90,- € 
vrátane DPH
  17.3.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160049    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  170.- € 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9.11.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160048    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  40,- € 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9.11.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160047    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  125,- € 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9.11.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160046    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  180,-€ 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9.11.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160045    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  30,- € 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9.11.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160041    Datalan, a.s. 
Galvaniho 17/A
35810734  oprava tlačiarne  100,- € 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  20.10.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160039    Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami s.r.o. 
Magurská 3/B, Bratislava
35896400  vianočné pohľadnice s obálkou  60,- € 
vrátane DPH
  12.10.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160006    EM-LIFT 
Mierová 8, Žarnovica
360168802  priepustný tlakový ventil na opravu výťahu v Žarnovici  336,- 
vrátane DPH
  29.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160005    EM-LIFT 
Mierová 8, Žarnovica
360168802  oprava výťahu na ÚPSVaR Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica  480,- € 
vrátane DPH
  29.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160024    AJ Produkty a.s. 
Galvaniho 7/B, Bratislava
36268518  12 ks odpadový kôš 12 ks vrchnák pre odpadový kôš  500,00 € 
vrátane DPH
  21.6.2016  Ing. Štefan Šulek
riaditeľ úradu 
OV160051    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Použitý materiál EZS ústredňa s komunikátorom: EVO 192 zón, 8 podsystémov a príslušenstvo TCP-IP modul IP 100, akumulátor 12V-18Ah na opravu zastaralej EZS v budove ÚPSVaR Banská Štiavnica   510,-€ 
vrátane DPH
č.sp.VOB/41/2016-M_OVO, č.z. 8588/2016 zo dňa 9.3.2016  29.12.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160040    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac september 2016  100,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  18.10.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160037    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac august 2016  50,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  22.9.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160036    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac august 2016  104,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  21.9.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160032    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac júl 2016  56,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  12.8.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160031    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac júl 2016  109,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  11.8.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160029    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac jún 2016  52,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  28.7.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160028    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  použitý materiál na údržbu budov za mesiac jún 2016  60,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  25.7.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160027    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  vykonanie opravy na elektronickom zabezpečovacom systéme  170.- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  19.7.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160026    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  vykonanie opravy na elektronickom zabezpečovacom systéme  90,- € 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO,č.z.8588/2016 zo dňa 9.3.2016  6.7.2016  Mgr. Melita Bosáková
poverená zastupovaním riaditeľa 
OV160011    MAGMA PLUS s.r.o. Zvolen, Lekáreň AMETYST 
Križovatka 3, 969 01 Banská Štiavnica
36642291  lekárničky prvej pomoci  170.- € 
vrátane DPH
  4.3.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160019    MERAX SK, s r.o. 
Ludanská 6, Levice
36849359  servisná prehliadka a spustenie klimatizácie Carrier do prevádzky  450,- € 
vrátane DPH
Servisná zmluva zo dňa 30.5.2005  4.5.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160023    Kavecký Ján - Žalúzie 
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
37395726  náhradné diely na hornú časť vertikálnych žalúzií  281,- € 
vrátane DPH
  14.6.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
OV160038    Mestské kultúrne centrum 
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
37952005  prenájom priestorov za účelom stretnutia tútorov v zmysle NP-Cesta z kruhu nezamestnanosti  17,- € 
vrátane DPH
  4.10.2016  Ing. Peter Zorvan, PhD.
riaditeľ úradu 
OV160003    Ján Čamaj 
A.Bernoláka 15, Banská Štiavnica
41661958  zimná údržba pozemnej komunikácie v okolí budovy ÚPSVaR v Banskej Štiavnici na kalendárny rok 2016  170.- € 
vrátane DPH
  4.1.2016  Ing.Štefan Šulek
riaditeľ 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť