Právne predpisy pre oblasť náhradného výživného

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima.

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom.

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.01.2020
Dátum aktualizácie: 24.07.2023

Tlačiť