Právne predpisy pre oblasť pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 377/2023 Z.z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 19.10.2023

Tlačiť