Právne predpisy pre oblasť pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 439/2022 Z.z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť