Právne predpisy pre oblasť pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 430/2019 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 20.10.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac