Odchod rodiča s dieťaťom do zahraničia

Odchod oboch rodičov do zahraničia so svojim dieťaťom vzhľadom na voľný pohyb osôb nie je obmedzený.

Avšak pred odchodom jedného rodiča s dieťaťom do zahraničia, musí dať na takýto odchod súhlas aj druhý rodič. Obaja rodičia majú právo vedieť, kde sa ich dieťa momentálne nachádza a s kým. Odchodom do zahraničia sa nemyslí len dovolenka, ale napríklad aj dlhodobý pobyt.

V prípade, že jeden rodič odchádza s dieťaťom do zahraničia dlhodobo, o tejto skutočnosti má vedieť a s ňou súhlasiť (písomnou formou) aj druhý rodič.  Ak by druhý rodič na takýto odchod nedal súhlas, môže ísť o neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo krajiny obvyklého pobytu, tzv. rodičovský únos. Znamená to, že jeden rodič odňal dieťa zo starostlivosti a výchovy druhého rodiča a tým mu fakticky znemožnil byť s dieťaťom.

Môže nastať situácia, že jeden rodič má dieťa zverené do svojej starostlivosti a odíde s dieťaťom do zahraničia. Samotný fakt, že jeden rodič má dieťa zverené do starostlivosti neoprávňuje tohto rodiča k bezvýhradnému rozhodovaniu o dieťati. Pokiaľ druhý rodič nemá obmedzené rodičovské práva, alebo nebol pozbavený svojich rodičovských práv, stále je zákonným zástupcom dieťaťa a má právo podieľať sa na rozhodovaní v živote dieťaťa. Aj v takýchto prípadoch musí o vycestovaní dieťaťa vedieť druhý rodič a musí dať na takého vycestovanie súhlas (odporúčame písomnú formu).

Pokiaľ nastala situácia, že jeden rodič odišiel s dieťaťom do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča odporúčame kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré vykonáva potrebné opatrenia v oblasti medzinárodných únosov detí.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť